Voor zorgprofessionals

Voor sterrenouders is een baken in deze zee van emoties ontzettend belangrijk. Houvast krijgen, wanneer je kindje is overleden. Herinneringen kunnen maken, vragen kunnen stellen, ruimte krijgen voor alle emoties.

Het begeleiden van ouders, die hun kindje zijn verloren of gaan verliezen, is voor zorgprofessionals een moeilijke taak. Sterrenouders zijn gevoelig voor non-verbale uitingen en woordkeuzes. Daarnaast heeft de moeder de normale verschijnselen zoals kraamvrouwen hebben. Ouders willen zich gezien en gehoord voelen; met al hun kwetsbaarheden, vragen en emoties.

 • Zorg dat je voldoende tijd hebt en dit laat merken aan de ouders.
 • Geef zoveel mogelijk informatie over wat er gaat gebeuren, geef eventueel informatie op papier of laat ouders e.e.a. opschrijven en geef ruimte voor vragen. Herhaal zo nodig informatie. In deze emotionele periode kan het voor ouders lastig zijn om informatie te onthouden.
 • Geef ruimte voor het delen van emoties.
 • Sterrenouders zien veel verschillende disciplines, daarom is het prettig om zo veel mogelijk vaste zorgprofessionals te hebben.
 • Schets keuze’s met de voor en nadelen, met open en eerlijke informatie.

Tot slot nog een zeer belangrijke opmerking, die ik alle professionals wil meegeven: zorg voor goede communicatie tussen de verschillende disciplines en afdelingen. Dat geldt ook voor de communicatie over de nazorg en richting de huisarts. Dit voorkomt ongemakkelijke en pijnlijke situaties die kunnen ontstaan door onwetendheid.

Hier onder een overzicht van cijfers met verduidelijking in begrippen op basis van zwangerschapsduur en periode na de bevalling.

Nederland, verslagjaar 2018

Hulpverleners gebruiken verschillende benamingen voor het termijn van overlijden. We spreken van doodgeboorte (foetale sterfte) na een zwangerschapsduur van 22 weken (volksgezondheid NL). De definities vari毛ren echter tussen de 16 en 24 weken. Men spreek namelijk van zwangerschapsverlies of een miskraam in de eerste 16 weken van de zwangerschap en over een late miskraam vanaf de 16e week tot aan de levensvatbare periode van 24 weken. Je zou dus kunnen zeggen dat deze termen elkaar overlappen tijdens een zwangerschapsduur tussen 22 en 24 weken.

 • Perinatale sterfte聽(=een verzamelnaam voor sterfte v贸贸r, tijdens of n谩 de geboorte tot 28 dagen, bij een zwangerschapsduur聽vanaf 22 weken):聽7,9 per 1000 geborenen聽= 1278聽baby鈥檚 per jaar.
 • Foetale sterfte聽(= sterfte v贸贸r de geboorte, bij een zwangerschapsduur vanaf 22 weken)聽= 5聽per 1000 geborenen =聽810聽baby鈥檚 per jaar.
 • Neonatale sterfte聽(= sterfte n谩 de geboorte tot 28 dagen, bij een zwangerschapsduur vanaf 24 weken):聽2,9聽per 1000 geborenen =聽468聽baby鈥檚 per jaar.
 • A terme sterfte聽(= sterfte v贸贸r, tijdens of na de geboorte tot 28 dagen, bij een zwangerschapsduur van meer dan 37 weken)=聽272聽baby鈥檚 per jaar.

*Bron: De Staat van Volksgezondheid en Zorg toont op haar website de trends rondom perinatale sterfte in Nederland.

Vroeggeboorte

In Nederland worden ongeveer twee kinderen per dag geboren na een zwangerschap van tussen de 22 en 26 weken. Slechts 20% van deze vroeggeboren kindjes is een maand na de bevalling nog in leven. De helft overlijdt al voor of tijdens de bevalling. Bij de vroeg geboren kindjes tussen 31 en 36 weken zijn aangeboren afwijkingen en infecties de belangrijkste doodsoorzaken (*)

 • In 2018 werden er 811 kindjes doodgeboren na een zwangerschap van 22 weken of meer.
 • In 2018 overleden 1288 kindjes voor, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte na een zwangerschap van 22 weken of meer (*)

Ongeveer 85% van deze sterfte hangt samen met vroeggeboorte, laag geboortegewicht, groeivertraging, evenals met aangeboren afwijkingen en met een slechte start bij de geboorte (*)

* Bron: Volksgezondheidenzorg.info een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie.

Artikel