Verlof & Kraamzorg

Zwangerschapsverlof

Het maakt niet uit of we spreken over een bevalling na bijvoorbeeld 16 weken zwangerschap of 38/40 weken, zorg goed voor jezelf! Ook bij stilgeboorte is het goed om, in deze emotionele periode, de impact op jouw lichaam niet te onderschatten.

Het overlijden van je kindje heeft geen invloed op het recht op zwangerschapsverlof. Bij een bevalling van een zwangerschapsduur vanaf 24 weken is er recht op bevallingsverlof als dit recht er ook was geweest als de baby niet zou zijn overleden. Vóór de 24e zwangerschapsweek bestaat er geen recht op bevallingsverlof. Het verlof wordt dan aangemerkt als ziekteverlof met de bijbehorende mogelijkheden tot uitkering.

Als je baby lang in het ziekenhuis heeft gelegen kun je aanspraak maken op uitgesteld bevallingsverlof. 

Op de website van het UWV kun je meer over lezen over zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en ziekteverlof.

Kraamzorg

Je hebt recht op kraamzorg, ook al is je kindje er niet (meer) om voor te zorgen. De officiële regel in Nederland is dat wanneer “de baby en placenta apart van elkaar geboren worden”, je recht hebt op kraamzorg. In de praktijk komt dit neer op een zwangerschapsduur van 15 à 16 weken. Vooral ook wanneer je nog andere kinderen in huis hebt, is kraamzorg aan te bevelen. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de impact van je zwangerschap en de bevalling op jouw lichaam.

Wel kan het zijn dat je bij stilgeboorte recht hebt op minder uren kraamzorg. Dit omdat jouw baby geen zorg nodig heeft en jij bijvoorbeeld geen borstvoeding gaat geven.

Nazorg
Borststuwing na de bevalling, zonder jouw kindje om te voeden, kan een pijnlijke ervaring zijn. Je lichaam kan normale reacties vertonen na de bevalling: naweeën, borststuwing, vloeien en misschien heb je pijnlijke hechtingen. (De melk productie wordt na enkele dagen minder en houdt daarna vanzelf op). Bespreek jouw lichamelijke ongemakken met jouw (huis)arts.

Afbestellen van kraamdozen, geboortedozen, de blije doos etc.

Hoe pijnlijk het ook lijkt, nog pijnlijker kan het zijn om een baby-doos te ontvangen. In sommige ziekenhuizen vraagt de verpleegkundige of ze dit voor jou moeten afbestellen zodat je er zelf niet meer mee geconfronteerd hoeft te worden.