Stilgeboorte

Je wereld staat op z’n kop, je leven lijkt stil te staan,
een rollercoaster van emoties, en nu…?