Statistieken

Het CBS en Perined houden bij hoeveel baby’s er jaarlijks overlijden.
De Staat van Volksgezondheid en Zorg toont op haar website de trends rondom perinatale sterfte in Nederland.

Samengevat (NL)

Foetale sterfte (= sterfte vóór de geboorte, bij een zwangerschapsduur vanaf 22 weken) = 5 per 1000 geborenen. Dwz 810 baby’s per jaar.

Neonatale sterfte (= sterfte ná de geboorte tot 28 dagen, bij een zwangerschapsduur vanaf 24 weken): 2,9 per 1000 geborenen. Dwz 468 baby’s per jaar.

Perinatale sterfte, naar Nederlandse norm (= sterfte vóór, tijdens of ná de geboorte tot 28 dagen, bij een zwangerschapsduur vanaf 22 weken): 7,9 per 1000 geborenen. Dwz 1278 baby’s per jaar.

A terme sterfte (= sterfte vóór, tijdens of na de geboorte tot 28 dagen, bij een zwangerschapsduur van meer dan 37 weken) 272 baby’s per jaar

Nederland
Bron: Volksgezondheidenzorg.info onderdeel van RIVM