Privacy beleid 2021-2022

Privacy beleid

Dit is het privacy beleid van Stichting Sterrenouders (hierna te noemen “wij,” “ons” of “onze”), Deze privacy verklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.sterrenouders.nl (de “website”). Stichting Sterrenouders verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. De door u ingevoerde (persoonlijke en financiële) identificatiegegevens worden gebruikt om de betaling op de door u gekozen wijze te verwerken, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Stichting Sterrenouders stelt de gegevens van haar klanten niet beschikbaar aan derden.

Door het gebruiken van onze website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze privacy verklaring. Ons privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website.

Wij verzamelen de gegevens die u ons verstrekt:

a. bij het doen van een aanvraag (o.a. naam, adresgegevens, bankrekeningnummer)
b. bij het doen van een aankoop (o.a. naam, adresgegevens bankrekeningnummer)
c. op het contactformulier (naam, mailadres of telefoonnummer)
d. door het gebruik van onze website middels functionele en analytische cookies

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Tevens verzamelen wij de door u opgegeven naam, adres en het e-mailadres van een derde, indien u een aanvraag of aankoop doet op de website uit naam van (het kindje van) deze derde. Dit gerechtvaardigd belang van Stichting Sterrenouders is afgewogen tegen het belang van de derde, meer specifiek het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hierbij is onder meer meegewogen dat slechts een minimaal aantal persoonsgegevens verwerkt worden en dat de derde over het algemeen prijs zal stellen op de gedane aanvraag of aankoop. Deze gegevens worden enkel gebruikt bij het toesturen van bestelde producten.

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij bij:

a. het in behandeling nemen van een aanvraag
b. het verwerken van een aankoop, dan wel bij het toesturen van bestelde producten
c. het opnemen van contact met u na het invullen van het contactformulier
d. het verhelpen en diagnosticeren van technische problemen op de website
e. het in kaart brengen van statistieken, zoals gegevens over de woonplaats van ouders om onze bekendheid in diverse regio’s in Nederland te kunnen analyseren
f. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website

Cookies

Wij gebruiken cookies om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag. “Cookies” zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting Sterrenouders of die van een derde partij.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je reactie publiekelijk zichtbaar. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Reacties worden niet voor andere doeleinden gebruikt, dan de context van onze website.

We behouden ons het recht reacties te verwijderen wanneer deze door de beheerder van de website als ongepast worden ervaren.

Andere bezoekers van deze website kunnen een eventuele afbeeldingen van de website downloaden. Hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Beveiliging

Stichting Sterrenouders heeft passende technische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.


Copyright

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stichting Sterrenouders. Wil je een link plaatsen naar www.sterrenouders.nl? Graag! Stichting Sterrenouders is er om andere sterrenouders en dierbaren van stil geboren kindjes te helpen.

Media op onze website

De inhoud in de door ons geplaatste (video)link blijft eigendom van de oorspronkelijke website. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.  Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

Wijzigingen

Stichting Sterrenouders kan deze privacy verklaring aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacy verklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze privacy verklaring, dan kunt u contact opnemen met Sterrenouders door een e-mail te sturen naar info@sterrenouders.nl