Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Sterrenouders
Opgesteld november 2019
Laatste update 11-10-2020

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Sterrenouders en de klant/bezoekers.
2. Door bij Sterrenouders een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Sterrenouders.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Sterrenouders van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Sterrenouders.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. Betaling kan geschieden door middel van iDeal en Bancontact. Je ontvangt je product als de betaling is geschied.
3. Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. 

Artikel 4: Levering
1. Standaard verzendkosten NL €4,50 en BE €9,95
2. Wij leveren binnen Nederland en België.
3. Sterrenouders streeft ernaar de producten binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL of DPD pakketservice, met ‘Track&Trace’. Bij het niet op tijd bezorgen door PostNL of DPD kan Sterrenouders niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Sterrenouders is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Sterrenouders toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
5. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres.
6. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Sterrenouders zal in dat geval zorgen voor terugbetaling.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven eigendom van Sterrenouders totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6: Overmacht
Sterrenouders is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Sterrenouders en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Sterrenouders niet aansprakelijk stellen.

Artikel 7: Ruilen en retourneren
1. We doen er alles aan om de klant via onze website te informeren over onze producten. Wil je een artikel toch retourneren, mail dan binnen 14 dagen naar info@sterrenouders.nl om het product te retourneren of te ruilen. Dit geldt niet voor producten met eigen namen.
2. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retours dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.
3. Is het product beschadigd door toedoen van Sterrenouders, dan dient de klant hier binnen drie werkdagen na verzenden melding van te maken, door te mailen naar info@sterrenouders.nl
4. Indien er een fout is gemaakt door Sterrenouders, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen zeven werkdagen aan de klant worden teruggestort.

Artikel 8: Garantie
Als een artikel gebreken vertoont, zal Sterrenouders het product ruilen. Als het product niet kan worden geruild, kan de klant het artikel retourneren. Indien dit het geval is, mail dan binnen 3 dagen naar info@sterrenouders.nl om het product te retourneren of te ruilen. Bij retourneren zal het orderbedrag zal dan binnen 7 dagen na ontvangst, worden teruggestort.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid
1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Sterrenouders. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail: info@sterrenouders.nl. Sterrenouders zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
2. Sterrenouders zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Sterrenouders maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
3. Sterrenouders is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
5. Sterrenouders is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sterrenouders partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. (De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten).
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 11: Copyright
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Sterrenouders. Wil je een link plaatsen naar Sterrenouders.nl? Graag! Sterrenouders is er om andere sterrenouders en dierbaren van stil geboren kindjes te helpen.

Artikel 12: Privacybeleid
Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om je afspraken en/of bestelling te verwerken. Kijk hier voor ons volledige privacybeleid.


STERRENOUDERS
Monique van der Veen

Postadres:
De Sitterweg 10
9751VJ Haren Nederland

KvK-nr: 76324281
BTW-nr: NL003073490B56
Rekening-nr: NL74RABO 0347434002