Aangifte doen van geboorte en overlijden

Komt een baby levenloos ter wereld, dan kun je als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Dit moet in de gemeente waar jullie kindje is geboren. Het opmaken van de akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. Je krijgt hiervoor een document “verklaring van overlijden” van je arts. De akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat je kindje ter wereld is gekomen en geldt als officieel bewijs.

Ook mag je, als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van je kindje kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of moeder zijn. De naam keuze is niet bindend voor eventuele toekomstige kinderen.

Voor een kindje dat kort na de geboorte komt te overlijden, wordt een geboorteakte opgemaakt. Evenals voor kindjes die binnen een termijn van 3 dagen overlijden, die geldt voor de geboorteaangifte. Er wordt dan gelijktijdig een akte van overlijden opgemaakt. Als je kindje levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken ben je verplicht om aangifte te doen. voor de 24e week is dit niet verplicht.

Inschrijven persoonsregister (BRP)

Als je kindje levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken ben je verplicht om aangifte te doen en je kindje in te schrijven in het persoonsregister.

Als je baby stil geboren wordt vóór de 24e week van de zwangerschap, is dit niet wettelijk verplicht. Zo mag je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om je baby in de achtertuin of natuur te begraven of je kunt kiezen voor de collectieve crematie in het ziekenhuis. Maar begrafenis, crematie en inschrijven in persoonsregister mág dus wel.

Je baby kan worden opgenomen in het overlijdensregister en eventueel in jullie trouwboekje. De ‘akte van een levenloos geboren kindje’ wordt afgegeven in de gemeente waar je kindje geboren is, bijschrijven in het persoonsregister kan in je eigen gemeente.

Voorheen konden ouders bij een zwangerschap tot 24 weken wel aangifte te doen van hun overleden kindje, maar vervolgens werden de kindjes niet opgenomen in de ‘basisregistratie personen’. De nieuwe wet werkt met terugwerkende kracht, dus ook kinderen die jaren geleden levenloos ter wereld kwamen, kunnen alsnog worden ingeschreven. Als ouders een ‘akte van geboorte (levenloos)’ overhandigen, wordt hun kindje alsnog in de ‘basisregistratie personen’ van de overheid opgenomen.

*De wetgeving is België is anders. Daar kun je kindjes inschrijven vanaf een zwangerschapsduur >140dagen alleen met de voornaam (geen wettelijke erkenning) >180 dagen met voor- en achternaam (wettelijke erkenning)

“Noem mijn naam
en ik besta”

Mijn kindje is lang geleden stilgeboren. Kan ik nog aangifte doen?

Ja, dat kan. Je moet de aangifte doen in de gemeente waar je kind levenloos is geboren. Als dit in een ziekenhuis is, moet je aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis staat.

Je hebt de documenten nodig waaruit blijkt dat je kindje overleden is, zoals:

  • een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige
  • een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie

In een magazine van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens kwam ik dit artikel tegen. Dankzij Natasja Geyteman-Bos is er erkenning van stil geboren kindjes. Wat begon als een verbijsterende en verdrietige ervaring bij het gemeentehuis, eindigde in een wetswijziging. Ouders kunnen – als zij dat willen – sinds 4 februari 2019 hun levenloos geboren zoon of dochter laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Zodat ook deze kinderen officieel bestaan. Lees hier het artikel van de RvIG in gesprek met drie initiatiefnemers die dit voor elkaar wisten te krijgen.

Levenloos geboren kinderen hebben ook bestaansrecht