“Als onze liefde jou kon redden, zou jij eeuwig leven”

WELKOM OP MIJN WEBSITE
over perinataal verlies

Als ervaringsdeskundige
en perinataal verliesconsulent begeleid ik
ouders en dierbaren van sterrenkindjes
tijdens hun rouwproces; bij verdriet,
bespreekbaar maken van het gemis,
en terugvinden van balans.

Daarnaast bied ik inspiratiesessies voor
hulpverleners. Door het delen van kennis,
ervaring en beleving hoop ik dat
hulpverleners zich bekwamer voelen tot
het bieden van (na)zorg aan
ouders van overleden kindjes.

Mijn missie
Ik wil bewustzijn creëren over de
impact van perinataal verlies.
Juist dát is zo belangrijk voor het
rouwproces van sterrenouders!

Sterrenouders.nl